RAPPORT: Svenskarna och coworking (In Swedish)

I samarbete med forskningsprojektet Fairtrans – Fair transformation for a fossil free future – släpps denna rapport byggd på den första heltäckande kartläggningen av coworking i Sverige. I Sveriges 290 kommuner har vi identifierat 623 coworkingställen i 200 av kommunerna. Med rapporten visar vi att coworking idag är mer utspritt än vad man tidigare trott i Sverige. Vi lyfter historiken kring coworking som fenomen och också hur utvecklingen sett ut i Sverige. Vi lyfter även ny intressant forskning som är relevant för att förstå hur utvecklingen av coworking kan komma att påverka den gröna omställningen som sker i Sverige.

LÄS RAPPORTEN HÄR