RAPPORT: Förstudie etablering av samverkanshubb i norr

Under hösten 2022 har Gomorron Östersund/The Remote Lab samt Niklas Huss AB, med stöd från Vinnova, genomfört intervjuer och workshops kring behov och förutsättningar för etablering av nya samverkanshubbar i Norr- och Västerbotten för att stimulera och stödja den gröna omställningen. Totalt har ca 100 personer omfattats av förstudien och deltagit antingen digitalt eller på plats i workshops i Umeå, Skellefteå, Luleå eller Boden. Förstudien omfattar dels specifika analyser för varje stad som omfattas av förstudien: Umeå, Skellefteå, Luleå eller Boden, men också en generell analys, rekommendationer samt insikter och lärdomar från etableringen av Samverket.

LÄS RAPPORTEN HÄR