The remote lab

Är din verksamhet redo för det nya permanenta arbetet på distans?

2020-09-15
— This Remote Session will be held in Swedish —

Är din verksamhet redo för det nya permanenta arbetet på distans?
– Organisationspsykologen ger sin bild av det nya svenska arbetslivet

Många svenska arbetsplatser kommer inte att återvända till sina normala rutiner än på ett långt tag. Frågan är om vi överhuvudtaget kommer återgå till det arbetsliv vi hade innan Corona-pandemin slog till? Vi märker redan nu hur verksamheter och medarbetare insett många av fördelarna med att använda digitala lösningar i delar av arbetet. Detta kommer förmodligen leda till nya permanenta rutiner och lösningar för våra arbetsprocesser och mötesstrukturer.
Nu är det därför dags att ta tag i de psykologiska aspekterna av det nya, mer digitala arbetslivet, inte minst vad gäller ledarskap, kommunikation och teamarbete. I den här workshopen kommer vi ge några konkreta exempel på hur vi bäst skapar ett konstruktivt samspel mellan chefer och medarbetare vid distans/hybridarbete:

 

– Hur skapar vi tillit och förtroende mellan chefer och medarbetare på distans?
– Hur säkerställer vi att vi inte förlorar kreativa och innovativa möten i verksamheten?
– Hur fångar vi upp medarbetare som sliter med ensamhet och isolering vid distansarbete?
– Vilken typ av möten bör prioriteras att hållas fysiskt på kontoret, och vilka möten fungerar enligt den organisationspsykologiska forskningen bäst att hållas via digitala lösningar på distans?

 

Det här är inget “webinar”! Du kommer att delta i konversationer med riktiga människor som delar dina utmaningar. Du förväntas höras och synas hela tiden. Liksom med alla videomöten tar varje deltagare i workshopen med sig en del av mötesutrymmet. Snälla hjälp dig själv och andra genom att förbereda följande:
– Ring från ett lugnt ställe.
– Ha en stabil bredbandsanslutning till internet. Optimal bandbredd, dvs. internethastighet på din sida är minst 10 Mbps nedladdning / uppladdning. Du kan mäta det på speedtest.net.
– Använd ett headset.
– Slå på din videokamera.
– Följ dessa förslag för att optimera din inställning för att få en bra videokonferensinställning.

 

Denna session kommer att hållas i videomötesappen Zoom som du kan ladda ned i förväg via den här länken: https://zoom.us/download#client_4meeting

Mattias Elg Organizational psychologist