The remote lab

Hur påverkas vår psykiska hälsa och ensamhet av distansarbete?

2020-09-08

— This Remote Session will be held in Swedish —

Vi får signaler hela tiden från forskning och sjukvården att vår psykisk ohälsa ökar men varför och är det verkligen så? Det råder flera olika meningar kring ämnet idag och hur kommer då den psykisk ohälsan utvecklas med en ökad social fysisk distansering? 2019 grundade Niklas Huss rörelsen mindshift med fokus på att främja psykisk hälsa och välbefinnande. Detta för att få alla i samhället att se vår psykisk hälsa och välbefinnande som vår viktigaste tillgång för en hållbar samhällelig tillväxt. World Economic Forum och Harvard bedömer att kostnaden som idag beräknas uppgå till 200 miljarder kommer att öka med 300% till 2030. Psykisk ohälsa kan inte härledas till en enskild orsak utan existerar i ett samspel av flera faktorer där ingen one-size-fits-all lösning kommer finnas utan vi behöver samverka tvärfunktionellt och på nya sätt för att bromsa utvecklingen.

Niklas har även tidigare varit ansvarig för utvecklingen av Skatteverkets framtida processer och erbjudande och nu senast varit innovationschef för Länsförsäkringar med en mission att inte sälja försäkringar utan istället försäkra ett friskt och skadefritt liv. Niklas är även en flitigt anlitad föreläsare om framtiden och den nya digitala världen.

Under denna session kommer vi samtala kring ämnet psykisk hälsa och välbefinnande. Vad påverkar oss, vad kan vi göra för att främja psykisk hälsa och hur kommer det se ut framöver med ökad andel distansarbete? Skiljer det sig åt eller ställer det större krav på individen och arbetsgivaren? Välkommen till ett interaktivt möte kring en av vår tids stora utmaningar.

Det här är inget “webinar”! Du kommer att delta i konversationer med riktiga människor som delar dina utmaningar. Du förväntas höras och synas hela tiden. Liksom med alla videomöten tar varje deltagare i workshopen med sig en del av mötesutrymmet. Snälla hjälp dig själv och andra genom att förbereda följande:
– Ring från ett lugnt ställe.
– Ha en stabil bredbandsanslutning till internet. Optimal bandbredd, dvs. internethastighet på din sida är minst 10 Mbps nedladdning / uppladdning. Du kan mäta det på speedtest.net.
– Använd ett headset.
– Slå på din videokamera.
– Följ dessa förslag för att optimera din inställning för att få en bra videokonferensinställning.

Denna session kommer att hållas i videomötesappen Zoom som du kan ladda ned i förväg via den här länken: https://zoom.us/download#client_4meeting

Niklas Huss Innovation and transformation coach