RAPPORT: Coworking och regional spridning av tillväxtföretag

I den senaste rapporten, som vi har gjort tillsammans med Hans Westlund på KTH för Tillväxtanalys, tittar vi närmare på varför företag väljer coworkingställen när de ska etablera sig på nya orter. Rapporten analyserar vilka drivkrafter som ligger till grund för företags beslut att flytta ut delar av sin verksamhet till coworkingställen på nya orter runt om i landet. Rekrytering och bibehållande av kompetens framträder i studien som det viktigaste motivet.

Läs rapporten genom att klicka på länken:
Coworking och regional spridning av tillväxtföretag

Ladda ner kortversionen av rapporten här:
Coworking som arena för tillväxt utanför storstäderna