Rapport – Coliving & Long stay

Posted in: Report

Idén om att dela bostad med andra och att bygga ett samhälle där vi lever nära varandra har funnits i årtusenden. Från jägar- och samlar- samhällen till den israeliska kibbutzen och början på cohousing-rörelsen i 1980-talets Danmark, har idén om delat boende tagit sig många uttryck och är långt ifrån ny. Intresset för modern coliving har dock vuxit fram ur det nyväckta intresset för delningsekonomin, där vi till exempel kan se andra tjänster som Airbnb och Uber som bygger på att använda ledi- ga tillgångar. Drivkrafter vi kan se för ett ökat fokus kring delningseko- nomi kopplat till bostäder är bland andra: fokus på ett hållbart boende, minskade levnadskostnader och digital nomadism som ett resultat av ökade möjligheter att arbeta på distans. De nya coliving-aktörerna är företag som erbjuder ett sammanhang och bostad till människor som vill leva och växa tillsammans med andra. De boende umgås, äter och ibland till och med arbetar tillsammans i utrymmen med både egna och gemensamma utrymmen som ibland också har coworking-ytor kopplade till sig. 

Coliving är ett relativt nytt koncept för gäster som ofta stannar under en längre tid. Lokaliteterna erbjuder hotellrumsstora egna rum, med eller utan badrum, och tillgång till gemensamt kök och vardagsrum. 

Ofta ingår även och olika former av sociala aktiviteter. I större städer som London har coliving vuxit kraftigt som ett resultat av den rådan- de bostadskrisen och bland människor som anslutit sig till den globala rörelsen av digital nomadism, som uppmuntrar till en flexibel livsstil. 

Hyran är ofta billigare än att hyra en egen lägenhet och det finns ofta även tillgång till gemensamma arbetsytor så att de boende kan ha skrivbord, mötesrum och internetuppkoppling för att kunna arbeta på distans. Målgruppen har ofta få ägodelar och lever i ett internationellt sammanhang med möjlighet och viljan att bo på många olika platser. 

Coliving växer också fram som en allt mer populär form av delat boende. Dessa bostäder kan komma i form av delade sovsalar (som t ex stu- dentboende men även för andra målgrupper), delade byggnader eller till och med privata lägenheter – men är vanligtvis baserade på delning av någon form. Detta kan innefatta gemensamma intressen, värdering- ar och avsikter eller bara utrymmen och möbler. Den vanligaste for- men av coliving är baserad på en enda byggnad, där de boende delar bekvämligheter och/eller intressen. Fördelarna med coliving kretsar främst kring minskade levnadskostnader och enkel tillgång till bekväm- ligheter som möbler, wifi, el, kök etc. – inbakat i samma avgift. 

Googles trender och nyheter visar en konstant ökning av coliving sedan 2015, med 95 % av nyhetsartiklarna skrivna efter 2019. Dessutom ökar investeringarna i coliving: Deutsche Bank har nyligen investerat i The Collective, och COLIV har etablerat den första börsnoterade coliving- fonden. 

Sedan pandemin bröt ut har intresset för coliving och longstay-koncept ökat, särskilt bland stadsbor som vill komma bort från storstadens isolering. Det är idag utbrett i många städer och samhällen, allt från huvudstäder som London och Stockholm, till mindre städer på Kanarieöarna. I Sverige hittar vi det bland annat i Åre, i kon- ceptet Stay by House Be. Under pandemin uppstod ett nytt feno- men med ”covid-flyktingar”. Covid-flyktingar är människor som flyttar till länder som Sverige, där restriktionerna är lättare än i hemlandet, eller som flyttar till varmare klimat och natur för att slippa lockdown. Trenden kan vara tillfällig, men mycket tyder på att det kan fortsätta på längre sikt, eftersom infrastrukturen för- bättras och fokus på målgruppen digitala nomader blir starkare – där deras livsstil (gällande distansarbete och resmönster) förblir densamma. Dessa individer väljer ofta att äga färre saker, vilket öppnar upp för andra framväxande kringtjänster, såsom bil- eller cykelpooler som bidrar till en starkare lokal ekonomi. 

Denna omvärldsbevakande rapport tar upp de senaste intressanta signalerna gällande utvecklingen inom coliving och longstay, såväl som olika typer av koncept, de viktigaste målgrupperna och yttre påverkan kopplat till utvecklingen av coliving. Enligt en färsk rapport från fastighetsbolaget Cushman & Wakefield kom- mer antalet enheter som erbjuds av stora colivingföretag i USA att tredubblas under de närmaste åren och vi kan se en liknande utveckling i många andra delar av världen. 

Download the full report (in Swedish)